ca288亚洲城官网

签约作品

天命逆凰之假小子拽翻天文 / 相思如风

已有14505678人读过此书,已有14296人收藏了此书。已更新2537616字,作品已完成

  • 作品信息
  • 作者信息
  • 作者其它作品
内容介绍:
                            
                                
玄武大陆,玄者与武者的天下。                                   
                                    
他,司马相思,大陆五大世家中司马世家直系的十三“少爷”,因不能修炼,被亲父抛弃,成为弃卒。                                    
                                   
她,相思,二十一世纪的一普通大龄剩女。                                    
                                  
当她的一抹灵魂附体于折损的司马相思身上时,一切,开始改变。                                 
                                    
异世重生,为了抗衡家族加注在她身上的伤害,也为了寻找身世之谜,她,踏上了成长的道路。                                    
                                   
重生的她,入大陆险地,机缘之下,得天命契兽,开启封印,亦开启在异世的强者之路,巅峰之行。                                    
                                   
端木千雪,她,回归母系家族后的新名字。                                    
                                   
十年一度的茶会上,一展天赋,名动天下,自此成为大陆千万年来惊才艳艳第一人!                                    
                                   
她,关于自己的身份,却对她的生死契约兽淡然一笑,说:竟然吾是命定所归,那吾必重振吾族的荣耀,与你重振大陆,共傲巅峰,人若阻之,吾必诛人,神若阻之,吾必弑神,纵是逆“天”,吾亦在所不惜!                                    
                                   
都晓“他”小小年纪,一张俊颜绝天下,又有谁知,“他”竟是她!                               
                                      
                                      
                                      
领养                               
人物                领养人                               
千雪(相思)     妖娆月魔  亲亲                               
红梨落           蝶恋依依  亲亲                             
银瞳             xie418810199  亲亲                            
紫极(小麒麟)     晴紫嫣月    亲亲                         
墨墨              707270637   亲亲                         
兔兔              fs74717     亲亲                         
鬼脸              xie418810199   亲亲                    
晴紫              妹妹1197373    亲亲                   
雪昊              菁熙梓ciyi      亲亲                  
黑曜              若惜宝贝        亲亲                 
端木雨(千雪娘)  寂寞雨儿        亲亲                 
水寒              寂寞雨儿        亲亲                 
君临              随风飘摇yj      亲亲               
明月缺            Whatlove         亲亲              
药痴              西西宝宝可爱2   亲亲             
莫忘               whatlove         亲亲            
翡翠               悠心晴          亲亲            
小白               jingzhi0222   亲亲          
兰西               星思源          亲亲          
蓝天               furumuun        亲亲      
银银               苏沫儿4978      亲亲     
林百知             gaygay234        亲亲     
风羽(飞羽兽)     苏沫儿4978       亲亲   
随风(千丝随风柳) shucheng          亲亲  
星无夜             gaygay234         亲亲
小早归             随风飘摇yj        亲亲
小泪               小竹悠悠          亲亲
    
       
                                      
不要在内容简介中泄露你的QQ,以免被他人冒用
显示全部内容
  • 读者评论
  • 精华评论
  • 全部评论
发表 天命逆凰之假小子拽翻天 的评论